Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

31 maja, 2022

Wyniki egzaminu

Osoby, które nie zdały w dniu 31.05.22 egzaminu pisemnego zostały