Okręgowy Sąd Łowiecki

LPNazwisko i Imię, Funkcja
1Jerzy BASZAK – Prezes OSŁ
2Emil SMOLARZ
3Piotr SZMAJ
4Mariusz MAŁACHOWSKI
5Wiesław ŁOŚ
6Zdzisław MARCINIAK