Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Piła

Idą zmiany w ustawie Prawo łowieckie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

uprzejmie informujemy o trwających pracach legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wbrew informacjom rozpowszechnianym przez niektóre portale internetowe, prace nad ww. ustawą nie zostały jeszcze zakończone.

Z przebiegiem prac nad projektem można się zapoznać pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479.

Należy podkreślić, że w wyniku starań Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego powyższy projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie Prawo łowieckie polegających na możliwości przeprowadzenia wyborów do organów kół, jak również zobowiązania kół łowieckich i zarządców obwodów łowieckich do korzystania z ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w formie elektronicznej.

W związku z powyższym koła łowieckie, w swojej bieżącej działalności, powinny być przygotowane na przewidziane w projekcie rozwiązania tj. konieczność wprowadzenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej w każdym z dzierżawionych obwodów łowieckich oraz możliwości przeprowadzenia wyborów do organów koła łowieckiego pomimo trwającego stanu zagrożenia epidemicznego.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱