Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Pile informuje, że w dniach:

  • 19-20.11.2022 r. od 8:00
  • 26-27.11.2022 r. od 8:00

w Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-maila: zo.pila@pzlow.pl

Koszt kursu, egzaminu i materiałów szkoleniowych wynosi  750 zł. – wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Piła co najmniej na 5 dni przed szkoleniem (nr konta 72 1020 3844 0000 1002 0057 9094). 

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani uzyskać zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Piław formie skierowania drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ.

Egzaminy przewidziane są na I połowę grudnia.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp